Reklamacija i povrati

Reklamacija i povrati

U slučaju reklamacije, molimo da nam se javite u roku od tri radna dana od primitka pošiljke. Kupac je dužan uputiti reklamaciju e-mailom na info@ledshop.hr ili pismeno na adresu: Judy d.o.o., Banjolska 18, 10040 Zagreb.

Pravo na reklamacije korisnik stječe ako:

  • proizvod nije isporučen po uputama iz narudžbe
  • isporučeni proizvod ne odgovara standardima
  • je došlo do oštećenja proizvoda prilikom isporuke

Pri primitku proizvoda, provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, te je kupac dužan usporediti primljene artikle s računom.

Sve navedene pritužbe riješit ćemo u dogovoru s naručiteljem, odnosno primateljem proizvoda u najkraćem mogućem roku.

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari), što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene – u zakonskom roku od 15 dana od kupnje proizvoda.

Kupac ima pravo na povrat proizvoda i povrat uplaćenih sredstava u roku od 15 dana bez navođenja razloga.

Kupac pri tome mora osigurati:

– da je ambalaža proizvoda neoštećena
– da su svi dijelovi proizvoda neoštećeni uslijed mogućeg nepravilnog rukovanja
– da ništa od sadržaja pakiranja proizvoda ne nedostaje